Сайт на класа

14.01.2013 02:53

Мили деца, уважаеми родители, създаден е уебсайт на класа, в който ще бъдат публикувани полезни материали за учениците, ще се отразяват събития, постижения и празнични моменти  от живота на класа. Ще очаквам идеи и предложения. Кл. ръководител: г-жа Стоева