Нашият клас, нашето училище

    В 4."а" клас има 23 деца - 13 момичета и 10 момчета. Класен ръководител е госпожа Величка Стоева. Всички ученици са отговорни към поставените задачи и учат с желание и задълбоченост. Децата посещават извънкласни форми на занимания и обучение. Сремят се към постигане на високи успехи в състезания и олимпиади. Всички са добри приятели, задружни са и си помагат. Празнуват заедно и веселят.

    Учителите, които преподават в 4."а" клас са:

Госпожа Величка Стоева - Български език и литература, Математика, Човекът и обществото, Човекът и природата, Изобразително изкуство, Музика, ЗИП - Математика, ЗИП - БЕЛ,

Госпожа Леонтина Дамянова - Руски език

Госпожа Валя Костова - Английски език

Госпожа Диана Жекова - Домашен бит и техника

Госпожа Росица Юрукова - Физическо възпитание и спорт

Основно училище "Свети княз Борис I", гр. Бургас

Това е връзка към уебсайта на нашето училище:

www.kniaz-boris.com/