Събития в класа

Вляво в менюто са категориите:

Инициативи, Празници, Рожден ден, Самоуправление 

В тях ще бъдат отразявани извънкласните дейности, които се провеждат в класа.