НИЕ УЧИМ - 4 клас

В тази категория са публикувани материали, които могат да бъдат в помощ на работата ни в учебните часове, могат да бъдат полезни за информация, упражнение и подготовка вкъщи.

Вляво в подменюта по учебни предмети има публикувани ресурси - презентационни файлове и работни листи за ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ.