ETWINNING ПРОЕКТ

Съвместна партньорска дейност между училища от Европа, осъществявана онлайн и базирана на специална платформа за учителско сътрудничество. Основната насоченост е да се включват учениците в различни активности за създаване на проектни продукти, подчинени на тематиката на проекта. В процеса на изпълнение на задачите е създададена възможност партньорите да представят държавата, себе си, училищната среда, географски забележителности на областта, в която живеят, културните и историческите богатства на родния край.

Нашият клас участва съвместно с Първи "д" клас с кл. ръководител г-жа Елисавета Иванова в проект "European Youth Murals" за създаване на стенописи върху картон - свободна тематика, материали, техники. 

Линк към сайта на европейския училищен портал:

 

 

Работен етап за създаване на нашите стенописи върху картон