СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ - II срок

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. Български език и литература 1.Човекът и природата 1.Човекът и обществото 1.Български език и литература 1.Човекът и природата
2. Български език и литература 2.Български език и литература 2.Български език и литература 2.Български език и литература 2.ЗИП-Български език и литература
3. Математика 3.Математика 3.Български език и литература 3.Математика 3.ЗИП-Математика
4. Изобразително изкуство 4.Физическо възпитание и спорт 4.Математика 4.Музика 4.Физическо възпитание и спорт
5. Изобразително изкуство 5.Руски език 5.Руски език 5.Руски език  
6. Час на класа 6. СИП-Английски език 6.Домашен бит и техника 6.ДЧ - ФВС  

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ - I срок

 

Понедленик   Вторник    Сряда Четвъртък      Петък
1. Човекът и обществото БЕЛ БЕЛ Математика Човекът и природата
 
2. Музика
 
БЕЛ БЕЛ БЕЛ ЗИП - БЕЛ
 
3. Физическо възп. и спорт Математика Математика БЕЛ ЗИП - Математика
4. БЕЛ Физическо възп. и спорт Домашен бит и техника Музика Физическо възп. и спорт
5. Математика
 
Руски език Руски език Руски език Изобразително изкуство
 
6. Час на класа СИП - Английски език   ДЧФВС  

 

 

График на учебните часове

                                       І СМЯНА                                                                ІІ СМЯНА

 І час    08.00 – 08.40 часа                             13.40 – 14.20 часа

 ІІ час  08.50 – 09.30 часа                              14.30 – 15.10 часа

                         Голямо междучасие – 20 минути             

                        09.30 – 09.50                                                  15.10 - 15.30 часа                        

ІІІ час 09.50 – 10.30 часа                             15.30 – 16.10 часа

 ІV час 10.40 – 11.20 часа                            16.20 – 17.00 часа 

V час  11.25 – 12.05 часа                             17.10 – 17.50 часа 

VІ час 12.10 – 12.50 часа                             18.00 – 18.40 часа