"Само една минута"

29.09.2013 10:34

На 26 септември учениците от 3. "а" клас се включиха в международна училищна програма JAMSchoolProgram, според която всекидневно те ще бъдат активни чрез 1-минутни физически упражнения.