Родителска среща

19.02.2014 21:37

На 19.02.2014 г. бе проведена среща с родителите на учениците от 3."а" клас. Благодаря за съпричастността, с която Вие, уважаеми родители,  приемате сериозните задачи, чието успешно реализиране ще помогне на децата да израстнат във всяко отношение. Кл. р-л: В. Стоева