Околен свят

Презентациите са създадени от началната учителка Веска Петрова от гр. Ловеч, ОУ "Професор Димитър Димов". Благодарим за споделeния труд в образователните общности.