САМОУПРАВЛЕНИЕ

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ - МАЙ' 2015 г.

ЕКИП ОТ УЧЕНИЦИ ОТ НАШИЯ КЛАС ЗАЕХА ПОЗИЦИЯТА НА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ И ПРЕПОДАВАХА НА СВОИТЕ СЪУЧЕНИЦИ В ДЕНЯ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

УЧИТЕЛИ: ИВАН ТЕРЗИЕВ, ПЕТЪР ДРАКАЛИЕВ И ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА

С "клик" върху снимките може да се разгледат в по-голям размер!

САМОУПРАВЛЕНИЕ МАЙ'2015

9 май - Ден на Европа. 

Ученическо самоуправление, 2014 г.

Камелия Кънева и Апостол Керанков 

бяха учители за един час.

9 май - Ден на ученическото самоуправление

в ОУ "Св. княз Борис I"

Ученици от класа приеха длъжността "Учител"

и преподаваха на своите съученици.