Срочна ваканция

30.01.2015 22:07

Срочната ваканция е до вторник 3.02.15 г. включително. В сряда сме на училище ВТОРА смяна. Г-жа Стоева