Съобщение

01.05.2015 00:29

1 май е неучебен ден. През месец май ще учим първа смяна. Неучебен ден е и 6 май. Приятни почивни дни!

 Госпожа Стоева