"Само една минута" JAMSchoolProgram

04.10.2013 17:24

На 26 септември учениците от 3. "а" клас се включиха в международна училищна програма JAMSchoolProgram, според която всекидневно те ще бъдат активни чрез 1-минутни физически упражнения.